Rudvikens förskola, entrén.
Solgatan 24, 169 60 Solna
Kommunal
Visa karta

Rudvikens förskola

Vår förskola ligger i området nedanför Hagalund, på gångavstånd finns möjlighet att använda sig av buss, spårvagn, tunnelbana och pendeltåg för vidare resa till eller från sitt arbete. Vi använder oss av vår närmiljö i mycket stor utsträckning då barnen behöver utmaningar av olika slag, vi använder oss också av biblioteket och Kulturskolan som finns i vår närhet.

Om oss

På förskolan finns 4 barngrupper; på Gula och Blåa går våra yngsta barn, på Röda och Gröna våra äldsta. Maten lagas av vår kock som säkerställer en näringsriktig variation för att utmana våra barn.

Leken, lärandet och undervisningen planeras utifrån barnens egna intressen och erfarenheter. I våra lokaler skapar vi också flexibla lärmiljöer utifrån detta. Vårt mål är att få trygga, harmoniska barngrupper genom att stärka det enskilda barnets utveckling, empati och medkänsla i det sociala samspelet mellan barn och barn, barn och vuxna.

Barnens utveckling dokumenteras på olika sätt för att få syn på lärprocesser och för att kunna utveckla det pedagogiska arbetet. Vi utgår från traditionell förskolepedagogik och vi följer förskolans läroplan och andra styrdokument. Vi har organiserat verksamheten så att alla barn har möjlighet att delta i olika projekt. På vårterminen bjuds vårdnadshavare in till vernissage där barnens arbete under läsåret visas av stolta barn och engagerade pedagoger.

Genom ett demokratiskt arbetssätt ökar vi möjligheterna för barnen att kommunicera med varandra och undersöka tillsammans. Pedagoger hjälper bland annat barnen med diskussioner och argumentation, därigenom ges barnen möjlighet att utveckla ett utforskande förhållningssätt och att fördjupa sig i projekt. Vi vill att barn ska ha tilltro till att deras egna teorier är intressanta.

Tillsvidare genomförs inga visningar av förskolor i Solna.

Kontaktinformation

Rudvikens förskola

forskoleomrade2@solna.se
08-746 10 00

Rektor

Åsa Graveleij
asa.graveleij@solna.se

Biträdande rektor

Maja Söderlund
maja.soderlund@solna.se

Barngrupper

Gröna
072-583 14 83

Röda
072-583 14 84

Blå
072-583 14 85

Gula
072-583 14 86

Karta

Senast uppdaterad