Hannebergs förskola, utegården med lekställningar och leksaker.
Hannebergsgatan 21, 171 68 Solna
Kommunal
Visa karta

Hannebergs förskola

Vår förskola ligger nära parkområdet med en fin gård som inbjuder till lek under stora uppvuxna träd som ger skugga varma sommardagar.

Välkommen till Hannebergförskola. Vi grundar vår verksamhet på glädje i vardagen och uppmanar till delaktighet samt ser till mångfald och ömsesidig respekt. Vi skapar lärande genom undervisning i både planerade och spontana aktiviteter. Vi arbetar aktivt med barnen runt sagor och berättande och vi skapar läsmiljöer både ute och inne. Miljö både inne och ute utgår från barnens intressen lek och kreativitet samt undersökande skapar en helhet.

Vårt arbetssätt utgår från läroplanen för förskolan, barnens frågor och intressen kopplat till ett utforskande arbetssätt med hjälp av digitala verktyg samt pedagogisk dokumentation. Vår förskola erbjuder fantastiska tillfällen till lärande och gemenskap i gruppen. Vi ser även till varje barns enskilda behov och vi arbetar för att förskolan skall vara en trygg och utvecklade plats där alla skall känna sig välkomna.

Maten på förskolan tillagas av förskolans kock. Minst engång i veckan är måltiderna vegetariska, vi strävar efter att köpa ekologiska/kravmärkta livsmedel i så stor utsträckning som möjligt.Vi samtalar med barnen om vad vi äter, vart maten kommer ifrån och hur vi tar om hand våra matrester på bästa sätt.

Tillsvidare genomförs inga visningar av förskolor i Solna.

Kontaktinformation

Hannebergs förskola

forskoleomrade3@solna.se
08-746 10 00

Rektor

Hasija Duric
hasija.duric-salom@solna.se

Tf biträdande rektor

Krista Rosenberg
krista.rosenberg@solna.se

Barngrupper

Solen
072-583 15 17

Stjärnan
072-583 15 18

Månen
072-583 15 19

Karta

Senast uppdaterad