Ankdammsgatan 44, 171 67 Solna
Kommunal
Visa karta

Dungens förskola

Vår förskola ligger på Skytteholmsfältet med en stor, härlig grönskande gård som ger barnen goda möjligheter till att utforska, leka och träna sina färdigheter. Hos oss ska barnen hela tiden känna sig välkomnade, trygga och väl omhändertagna.

Om oss

Förskola ligger i ett fristående hus, med stora och ändamålsenliga lokaler. Hösten 2018 blev förskolan delvis nyrenoverad. Vår närmiljö är en fantastisk tillgång för lek och lärande. Förskolan ligger nära kommunikationer så som bussar, t-bana och tvärbana. 

Förskolan har egen kock och tillagningskök. En dag i veckan serveras vegetarisk mat. Vi strävar efter att i möjligaste mån använda ekologiska och närproducerade produkter.

Undervisningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn, med utforskande, nyfikenhet och lust att leka som grund.Vi sätter barnens intressen och välmående i centrum och ser leken som den största inspirationen till lärande och utveckling. Genom leken bearbetar barnen sina intryck, upplevelser och erfarenheter. De lär, förstår och utforskar sin omvärld i leken.

Pedagogerna lägger stor vikt vid att ge barnen utmaningar och stöd att växa som självständiga individer. Barnen delas in i mindre grupper större delen av dagen där de erbjuds såväl målstyrda som spontana aktiviteter.

Vi välkomnar alla, så väl stora som små till Dungens förskola, en mötesplats för gemensam utveckling och lärande där vi med lust och glädje skapar vi-känsla, samhörighet, trygghet och goda relationer.

Förskolan eftersträvar, genom olika föräldraforum för samverkan, ett gott samarbete och delaktiga vårdnadshavare. Tillsammans utvecklar vi förskoleverksamheten.

Ska ditt barn snart börja i förskolan? Välkommen att besöka vår förskola så du kan skapa dig en bild av verksamheten.

Våren 2020 är Dungens förskola öppen för visning klockan 09.30 - 10.00:

3 februari
2 mars
6 april
4 maj
8 juni

Vi kommer att gå runt i lokalerna och ni får träffa pedagoger och ni får se hur vår förskola ser ut och fungerar. Det kommer finnas goda möjlighet att ställa frågor.

Anmäl dig till visningen genom att skicka ett e-postmeddelande till dungen@solna.se där du berättar att du kommer på visningen samt uppger ditt telefonnummer.

Kontaktinformation

Dungens förskola

dungen@solna.se
08-746 10 00

Rektor

Marielouice Strömqvist
marielouice.stromqvist@solna.se

Ledningsstöd (till och med 31 januari)

Shirin Nahavandchi
shirin.nahavandchi2@solna.se

Barngrupper

Smörblomman
0725-831345

Gullvivan
0725-831347

Blåsippan
0725-831348

Vitsippan
0725-831346

Karta

Senast uppdaterad