Björkvägen 15, 169 34 Solna
Kommunal
Visa karta

Backens förskola

Backens förskola består av två åldersblandade avdelningar och ligger i Råsunda, centrala Solna. Förskolan har nära till grönområden och parker. All mat tillagas i vårt egna kök här på förskolan.

Om oss

Vår vision är tydlig, alla barn i vår verksamhet ska få de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential och detta ska ske i en trygg miljö! Våra lärmiljöer utformas utifrån barnens intressen och behov och med möjligheter för barnen att erfara nya upplevelser och intressen.

Backens förskola ingår i Ekensbergs förskoleenhet tillsammans med Stråkets- och Råsundagårdens förskola. Enheten består av förskollärare, barnskötare, barnbiträden, vikarier, administratör, kockar, förste förskollärare och förskolechef som tillsammans arbetar för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barnens trygghet och lustfyllda lärande.

Varje barn på förskolan har sin tillhörighet till en avdelning. Under introduktionsperioden (inskolningen) arbetar vi medvetet med att stärka barnet i den nya miljön. Därefter utökar vi kretsen från den egna avdelningen till hela förskolan. Vårt mål är att barnet ska känna sig trygg med alla vuxna och barn på förskolan.

För att skapa och utveckla relationer till barnen, vilket är grunden till trygghet, delar vi upp barnen i mindre grupper under större delen av dagen. Detta arbetssätt skapar goda förutsättningar för barnens språkutveckling, lärande och möjlighet till inflytande.

Ska ditt barn snart börja i förskolan? Välkommen att besöka vår förskola så du kan skapa dig en bild av verksamheten.

Vi kommer att gå runt i lokalerna och ni får träffa pedagoger och ni får se hur vår förskola ser ut och fungerar. Det kommer finnas goda möjlighet att ställa frågor.

Anmäl dig till visning genom att skicka ett e-postmeddelande till backen@solna.se där du berättar att du kommer på visningen samt uppger ditt telefonnummer.

Kontaktinformation

Backens förskola

backen@solna.se
08-746 10 00

Rektor

Hasija Duric-Salom
hasija.duric-salom@solna.se

Administratör

Susanne Kollberg
susanne.kollberg@solna.se

Barngrupper

Nordpolen
08-746 17 99

Sydpolen
08-746 17 94

Karta

Senast uppdaterad