Avgifter i förskola och pedagogisk omsorg

När ditt barn fått plats i förskola eller pedagogisk omsorg betalar du en avgift varje månad. Avgiften beräknas utifrån hushållets inkomst, placeringens omfattning (heltid eller deltid) och antalet barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Solna stad tillämpar maxtaxa.

Du betalar avgift 12 månader per år för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, från och med datum för placering. Längst ner på sidan kan du beräkna avgiften för ditt hushåll.

Avgiften grundar sig på:

 • Den sammanlagda inkomsten i hushållet (där barnet är folkbokfört).
 • Hur många barn i hushållet som har plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
 • Placeringens omfattning - heltid eller deltid.
 • Reducerad avgift från tre års ålder.

Du behöver uppdatera din inkomst en gång per år i e-tjänsten Förskola & skola.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Maxtaxa

Det finns ett maxbelopp för hur stor avgift du betalar, så kallad maxtaxa. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst är 47 490 kr eller mer per månad. Den högsta avgiften för ett barn är 1 425 kronor per månad.

När du har två eller flera barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem får du syskonrabatt. Du betalar mest för det yngsta barnet och mindre för de äldre. Har du fyra barn eller fler betalar du endast för tre av barnen.

Avgift för förskolebarn

Avgiftstak -
procent av hushållets
totala inkomst
Dock högst
Barn 13 %1425 kr
Barn 22 %950 kr
Barn 31 %475 kr
Barn 4
Ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta som barn 2 och så vidare.

Två nivåer för avgifter

Det finns två nivåer för avgifter; deltid och heltid. När barnet är närvarande upp till 30 timmar i veckan betalar du 75% av den avgift som du skulle ha betalat vid heltid.

 • Deltid innebär närvaro upp till 30 timmar per vecka.
 • Heltid innebär närvaro över 30 timmar per vecka.

Anmäl närvarotid

Du fyller i ditt barns närvarotid i e-tjänsten Förskola & skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster under ’Registrera schema’.

Observera att närvarotid/registrerat schema är inte avgiftsgrundande – det är placeringens omfattning som är avgiftsgrundande. Ändring av omfattning (deltid/heltid) sker vid stadigvarande ändring, minst 3 månader, vid till exempel ändrade arbetsförhållande eller studier. Önskar du ändra omfattning vänligen kontakta Solna stads kontaktcenter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Under barns ledighet vid sommarsemester, julledighet eller annan kortare frånvaro anmäler du närvarotider direkt till förskolan.

Anmäl och uppdatera inkomst

Anmäl din inkomst antingen i e-tjänsten Förskola & skola länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller med blanketten Anmälan av bruttoinkomst som finns intill e-tjänsten i självserviceportalen. Inkomst är hushållets beskattningsbara inkomst per månad före skatt. Om du inte anmäler din inkomst betalar du maxtaxa. Har du ingen inkomst ska du anmäla att du har 0 kronor i inkomst.

De som är folkbokförda i samma hushåll som barnet anmäler sin inkomst. Inkomsten börjar gälla från och med den första månaden efter det att anmälan gjorts. Om dina familjeförhållanden ändras (till exempel om ni separerar eller om du flyttar ihop med någon) måste du meddela detta till Kontaktcenter.

För att säkerställa att alla hushåll betalar rätt avgift ska inkomstuppgifterna uppdateras årligen. Om ingen uppdatering görs av inkomsten efter uppmaning och påminnelse via e-post och/eller sms kommer nästa avgift att debiteras enligt maxtaxan.

När du ändrar dina avgiftsgrundande uppgifter gäller den nya avgiften från och med månadsskiftet efter det att du har fått ny inkomst eller nya familjeförhållanden.

 • Arbetslöshetsersättning
 • Arvode till familjehemsföräldrar
 • Arbetsmarknadsutbildningsbidrag
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Bruttolön
 • Familjebidrag/familjepenning
 • Föräldrapenning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Livränta (vissa undantag finns)
 • Pension (inte barnpension)
 • Sjukpenning/sjukbidrag
 • Vårdbidrag för barn, arvodesdelen
 • Överskott i inkomstslaget/näringsverksamhet
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag
 • Försörjningsstöd
 • Studiemedel (bidrag och lån)
 • Underhållsstöd
 • Underhållsbidrag
 • Vårdnadsbidrag

Faktura

Du kan betala din faktura via autogiro. Ansök om autogiro via självserviceportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid gemensam vårdnad kan vårdnadshavarna få varsin faktura som baserar sig på respektive hushåll om båda begär detta. Ansökan om delad faktura gör du på Solna stads blankett Bruttoinkomstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som finns i självserviceportalen.

Beräkna din avgift

Här kan du beräkna din avgiftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bild på hur du läser din faktura

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad